fbpx

Profil Kandydata na Kierowcę​

Co to jest PKK ?

PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę to elektroniczny dokument zawierający informacje związane z Twoim prawem jazdy. Posiadając numer PKK rozpoczniesz kurs na prawo jazdy, zapiszesz się na egzamin i odbierzesz prawo jazdy.

Numer PKK wyrabiany jest bezpłatnie i zazwyczaj od ręki. Wydaje go Wydział Komunikacji w miejscu zamieszkania/zameldowania na podstawie badania lekarskiego, zdjęcia i dokumentu tożsamości.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):
  • przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
  • przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
  • zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,
 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)

Jakie trzeba złożyć dokumenty aby wyrobić profil PKK?

Wymagane dokumenty

 Wypełniony formularz (według nowych przepisów – wymagane wypisanie oryginalnego formularza w urzędzie miasta) oraz:

 • dowód tożsamości,
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami – taka jak do dowodu osobistego,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (szczegóły można ustalić pod numerem 501 036 028)
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Miejsce złożenia dokumentów

Po złożeniu ww. dokumentów w Oddziale Praw Jazdy Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta / Gminy – ( zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania ) zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Formy płatności:

 

 • gotówką – w biurze lub w trakcie zajęć praktycznych
 • przelewem – nr konta: PL 12 1140 2004 0000 3602 3167 7563 mBank Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A 

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

JAK DO NAS DOJECHAĆ: