Ochrona przed Covid-19

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Covid-19 wdrożyliśmy w naszej szkole następujące procedury:

– zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w maseczkach

– pomieszczenia i samochody wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk

– w salach wykładowych zachowujemy 2 m od innych uczestników szkolenia

– umożliwiamy naukę bez uczestnictwa w wykładach (nie dotyczy zajęć z pomocy przedmedycznej)

Dodaj komentarz