Jesteśmy najlepsi w Poznaniu wg. danych z WORD-u!!!

Wydział Komunikacji Miasta Poznania na podstawie uzyskanych informacji z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego o wynikach egzaminów opublikował dane za 2019 rok. Miło nam poinformować, że Szkoła Jazdy „SPEED” po raz kolejny uzyskała najwyższą zdawalność w Poznaniu na kat. B i zajęła miejsce Nr 1 w rankingu uzyskując średnią zdawalość na poziomie 67,97% – w tym w części teoretycznej 82,14%!!! i części praktycznej 53,80%!!! Biorąc pod uwagę średnią zdawlność w WORD-zie w Poznaniu w 2019 (odpowiednio w częściach 57,48% i 32,50%) łatwo wyliczyć że kursanci OSK Speed zdawali egzamin teoretyczny o 42,9% a egzamin praktyczny o 65,54%!!! częściej niż pozostali kursanci zdający egzamin w Poznaniu.

Na podstawie ww. danych podajemy zdawalność 10 największych OSK w Poznaniu na kat. B w 2019 r.:

  ŚREDNIA
OSK ZDAWALOŚĆ
SPEED” 67,97%!!!
„POZNAŃ” 67,51 %
„L-EXPRESS” 62,50 %
„PEGAZ” 61,16 %
„SZYBKIBILL” 59,69 %
„PRAWKO” 56,72 %
„LIDER” 55,56 %
„GALANT” 55,13 %
„A & ATUT 52,62 %
„ZDAJPRAWKO.PL” 52,45 %
   

(jako kryterium wielkości przyjęto liczbę egzaminów z części praktycznej – min. 150 szt.)

dane można zweryfikować na stronie: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/rejestr-i-zdawalnosc-osk-wniesione-skargi,109077/

Jesteśmy również jedną z dwóch szkół w Poznaniu, która w każdym roku (od 2013 r. – od kiedy jest podawana on-line zdawlność szkół jazdy w Poznaniu)  miała zdawalność z częśći praktycznej każdego roku zawsze wyższą niż 40% !!!

Zachęcam do wybierania OSK sugerując się jakością szkolenia a najlepiej oddają to wyniki zdawalności egzaminów państwowych. Z naszej strony zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby jakość świadczonych usług i kwalifikacje instruktorów były ciągle podnoszone. Dziękujemy za zaufanie.

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Milo nam poinformować, że dokonaliśmy zakupu 3 fabrycznie nowych samochodów marki KIA RIO – na jakim odbywają się państwowe egzaminy w WORD-zie w Poznaniu !!!

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego, zawierający dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):
 1. przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
 2. przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
 3. zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,
 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • dowód tożsamości,
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze   3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Milo nam poinformować, że jako jedna z pierwszych szkół w Poznaniu (a może jedyna) dokonaliśmy zakupu drugiego motocykla Yamaha XJ 6N (wyposażonego w ABS) – na jakim od marca 2013 r. odbywają się państwowe egzaminy w WORD-zie w Poznaniu !!! Nie ucz się na jednym – łatwiej będzie Tobie zdać egzamin !!!

 

 

 

clio, szkoła jazdy poznań, o.s.k. speed.

Zapraszam na wykłady

Terminy najbliższych wykładów:

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo kursantów i instruktorów a także przychylając sie do zaleceń lekarzy, Prezydenta Miasta Poznania i Premiera Rady Ministrów, podjąłem decyzję o odwołaniu wszytskich zajęć teoretycznych i praktycznych od dnia 13 do 24 marca br. Sytuacja w każdej chwili może ulec zmianie ….

dzień   godziny wykład nr
05.03.20 czwartek 17.00-20.00 4
07.03.20 sobota brak wykładów
10.03.20 wtorek 17.00-20.00 odwołany
12.03.20 czwartek 17.00-20.00 odwołany
14.03.20 sobota 8.00-10.30 odwołany
14.03.20 sobota 10.30-13.00 odwołany
17.03.20 wtorek 17.00-21.00 odwołany
19.03.20 czwartek 17.00-20.00 odwołany
21.03.20 sobota brak wykładów
24.03.20 wtorek 17.00-20.00 odwołany
26.03.20 czwartek 17.00-20.00 odwołany
28.03.20 sobota 8.00-10.30 odwołany
28.03.20 sobota 10.30-13.00 odwołany
31.03.20 wtorek 17.00-21.00 odwołany
kolejność wykładów może się zmienić
udział w 1 POMOCY – wymaga zapisu