Jesteśmy najlepsi w Poznaniu wg. danych z WORD-u!!!

Wydział Komunikacji Miasta Poznania na podstawie uzyskanych informacji z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego o wynikach egzaminów opublikował dane za 2017 rok. Miło nam poinformować, że Szkoła Jazdy „SPEED” poraz kolejny ma najwyższą zdawalność w Poznaniu na kat. B i zajęła miejsce Nr 1 w rankingu. Ponadto jako jedny szkoła w Poznaniu uzyskała zdawalność z części praktycznej egzaminu państwowego, zarówno na kat. A jak i A2 – 100% !!!

Jesteśmy również jedną z dwóch szkół w Poznaniu, która w każdym roku (od 2013 r. – od kiedy jest podawana on-line zdawlność szkół jazdy w Poznaniu)  miała zdawalność z częśći praktycznej zawsze wyższą niż 40% !!!

Zachęcam do wybierania OSK sugerując się jakością szkolenia a najlepiej oddają to wyniki zdawalności egzaminów państwowych. Z naszej strony zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby jakość świadczonych usług i kwalifikacje instruktorów były ciągle podnoszone. Dziękujemy za zaufanie.

Na podstawie ww. danych podajemy zdawalność 11 największych OSK w Poznaniu na kat. B w 2017 r.:

 
    TEORIA JAZDY ŚREDNIA
  OSK % % ZDAWALNOŚĆ
         
1. SPEED 69 44,89 !!! 56,95 !!!
2. Szybki Bill 69,14 41,32 55,23
3. Pegaz 75,3 30,89 53,10
4. Galant 67,61 28,67 48,14
5. Fallcon 61,68 34,02 47,85
6. Lider 60,17 33,07 46,62
7. A&Atut 55,58 32,48 44,03
8. Zdaj Prawko 59,40 28,50 43,95
9. Wierzbak 55,27 29,49 42,38
10. Pionier 53,18 24,88 39,03
11. LOK 47,67 24,88 36,28

(jako kryterium wielkości przyjęto liczbę egzaminów z części praktycznej – min. 400 szt.)

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Wydział Komunikacji Miasta Poznania na podstawie uzyskanych informacji z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego o wynikach egzaminów opublikował dane za 2016 rok. Szkoła Jazdy „SPEED” ma najwyższą zdawalność w Poznaniu i zajęła miejsce Nr 1 w rankingu.

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Milo nam poinformować, że dokonaliśmy zakupu 3 fabrycznie nowych samochodów marki KIA RIO – na jakim odbywają się państwowe egzaminy w WORD-zie w Poznaniu !!!

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Wydział Komunikacji Miasta Poznania na podstawie uzyskanych informacji z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego o wynikach egzaminów opublikował dane za 2015 rok. Szkoła Jazdy „SPEED” ma najwyższą zdawalność w Poznaniu (jak i w Wielkopolsce) zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej szkolenia i zajęła miejsce Nr 1 w rankingu.

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Wydział Komunikacji Miasta Poznania na podstawie uzyskanych informacji z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego o wynikach egzaminów opublikował dane za 2013 rok. Szkoła Jazdy „SPEED” ma najwyższą zdawalność w Poznaniu z części praktycznej szkolenia i zajęła miejsce Nr 1 w rankingu (patrz: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3346749,szkoly-nauki-jazdy-w-poznaniu-z-najwyzsza-zdawalnoscia-sprawdz,3,id,t,sa.html).

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego, zawierający dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):
 1. przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
 2. przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
 3. zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,
 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • dowód tożsamości,
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze   3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Milo nam poinformować, że jako jedna z pierwszych szkół w Poznaniu (a może jedyna) dokonaliśmy zakupu drugiego motocykla Yamaha XJ 6N (wyposażonego w ABS) – na jakim od marca 2013 r. odbywają się państwowe egzaminy w WORD-zie w Poznaniu !!! Nie ucz się na jednym – łatwiej będzie Tobie zdać egzamin !!!

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Wydział Komunikacji Miasta Poznania na podstawie uzyskanych informacji z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego o wynikach egzaminów opublikował dane za II półrocze 2012 roku. Miło nam poinformować, że Szkoła Jazdy „SPEED” cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W porównaniu do poprzedniego półrocza ilość kursantów, która nam zaufała, wzrosła o ponad 33 % !!!. Zgodnie z danymi z Wydziału Komunikacji szkolenie z części praktycznej na kat. B w Szkole Jazdy „SPEED” było o 77,42 % skuteczniejsze od konkurencji. Zdawalność na kat. A w Szkole Jazdy "SPEED" jest chyba najwyższa w Poznaniu bo aż w 3 z ostatnich 5 półroczy wyniosła 100 % !!!

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Milo nam poinformować, że jako jedna z pierwszych szkół w Poznaniu dokonaliśmy zakupu motocykla Yamaha XJ 6N (wyposażonego w ABS) – na jakim od marca 2013 r. odbywają się państwowe egzaminy w WORD-zie w Poznaniu !!!

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..

clio, szkoła jazdy poznań, o.s.k. speed.

Zapraszam na wykłady

Terminy najbliższych wykładów:

dzień   godziny wykład nr
21.01.20 wtorek 17.00-20.00 1
23.01.20 czwartek 17.00-20.00 2
25.01.20 sobota 8.00-10.30 3
28.01.20 wtorek 17.00-20.00 4
30.01.20 czwartek 17.00-20.00 5
kolejność wykładów może się zmienić
udział w 1 POMOCY – wymaga zapisu